Beweeg, speel, beleef, speur, fantaseer, maak, doe

Doe kaarten zijn korte duidelijke beschrijvingen met illustratie voor

  • beweeglijk buiten spelen
  • natuurbelevings activiteiten
  • speurtochten
  • creatief doen met natuur

De Doe kaarten zijn beschikbaar voor alle leeftijden tussen 2,5 en 12 jaar.
Pedagogisch medewerkers kunnen ze gebruiken om natuur een plek te geven in de opvoeding.
Oudere kinderen pakken zelf een doe-kaart.

Titels van de doe-kaarten en prijzen zijn verkrijgbaar via het contactformulier,
vermeld even om welke leeftijdgroep het gaat.