Natuursprong training voor begeleiders

In deze ééndaagse training leer je om in een bos of natuurterrein te werken met de door NISB ontwikkelde spelactiviteitenmap ‘Spelen tot je groen ziet’. De map bevat meer dan 50 verschillende spelletjes die uitdagen tot veel bewegen, samenwerken en kennismaken met de natuur. Tijdens de training doen we de spelen en leer je waar je op moet letten bij het spelen in de natuur.

Resultaat van de speltraining is dat je verschillende beweegprogramma’s voor groepen kinderen kunt samenstellen en deze enthousiast en op verantwoorde wijze kunt uitvoeren in de vrije natuur.

De training is bedoeld voor sportbuurtwerkers en combinatiefunctionarissen, en voor pedagogisch werkers uit jeugdwerk, buitenschoolse opvang (BSO), leerkrachten basisonderwijs en/of Natuur- en Milieu Educatie (NME).