Advies en training in natuur beleven en buiten spelen

Persoonlijk advies
Praktisch advies bij de vraag hoe je natuur een rol kan laten spelen bij het opvoeden van kinderen.
Advisering bij het behalen van Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang.


Workshop
Workshop met direct bruikbare voorbeeldactiviteiten. Deze wordt op jullie vraag afgestemd en is er in verschillende vormen, zie Workshop Keuzes

  • voor managers en beleidsmakers van kinderopvangorganisaties
  • voor pedagogisch medewerkers van kinderopvang, BSO of peuterspeelzaal
  • voor ouders en opvoeders als ouderavond van kinderopvang of basisschool
  • voor studenten pedagogische studierichtingen als gastles.

Ouderavond Natuur en Buiten spelen 

De Ouderavond Natuur is een anderhalf á twee uur durende avond met interactieve lezing met veel voorbeelden over het belang van natuur voor opgroeiende kinderen. Praktijkgedeelte waarbij ouders zelf gaan ervaren wat het effect is van bezig zijn in en met de natuur. En men krijgt praktische tips mee! Compleet met boekentafel en voorbeeld ontdek-materialen. Een Ouderavond Buiten spelen focust meer op gezond buiten bewegen.


Training Natuurlijk in beweging
Praktische training van 2 dagdelen + praktijkopdracht.
Hier leren pedagogisch medewerkers hoe ze natuur
een plek kunnen geven in de praktijk van alle dag.
Voor 0-4 jaar en 4–13 jaar.
Combinatie mogelijk met e-learning bij Vyvoj.
http://www.e-schoolkinderopvang.nl


Module Natuurlijk in Beweging
Een lessenserie, speciaal ontwikkeld voor MBO opleidingen pedagogisch werk.
Deze bestaat uit oefenen in omgaan met natuur als mede-opvoeder,
met achtergrond informatie en aansluitend praktijkopdrachten,
die direct in de werk(stage)situatie kunnen worden toegepast.
Lees meer …