Speel- en beweegprogramma in de natuur

Door Natuursprong ervaren kinderen hoe het is om te spelen en te sporten in de natuur. Uiteindelijk doel is dat kinderen, met begeleiding van hun ouders of naschoolse opvang, vaker een natuurgebied bezoeken.

Sportbuurtwerkers, maar ook pedagogisch werkers uit welzijnswerk, jeugdwerk, kinderopvang en/of NME-wereld, kunnen een training Natuursprong volgen bij Natuurlijk in Beweging.

Je leert hoe je kinderen van 4 – 12 jaar een onvergetelijke dag geeft in de natuur. o.a. Door zelf veel spelen te doen uit de spelactiviteitenmap ‘Spelen tot je groen ziet’. De map bevat verschillende spelletjes die aanzetten tot veel bewegen, samenwerken en proeven aan de natuur. Je mag vies worden!

Natuursprong kan uitgevoerd worden in wijkgroen, stadspark of speelnatuur  zoals de speelbossen van Staatsbosbeheer.

Natuursprong is ontwikkeld door NISB en Staatsbosbeheer in samenwerking met Gemeenten voor Duurzaamheid en Jantje Beton. Kijk ook op http://www.natuursprong.nl